Savunma Sanayii Başkanlığı - Gelecek Tasarım Vizyonu Ortak Akıl Konferansı

Savunma Sanayii Başkanlığı - Gelecek Tasarım Vizyonu Ortak Akıl Konferansı

Savunma Sanayii Başkanlığı ev sahipliğinde 10-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında, Bolu Gazelle Otel’de “Gelecek Tasarım Vizyonu Ortak Akıl Konferansı” düzenlenmiştir. Konferansa gönüllülük esası ile tedarik makamları, kullanıcılar, tedarikçi firmalar, ilgili dernekler ve kümelenmeler SSB tarafından davet edilmiştir. Bursa Uzay-Havacılık ve Savunma Kümelenmesi adına, Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Mustafa Hatipoğlu (BUTEKOM Genel Müdürü) ve Proje Uzmanı Mesut Hatipoğlu tarafından temsil edilmiştir.

 

Savunma Sanayi alanında modern, sürdürülebilir milli ve yerli üretim yapabilme kabiliyetinin gelişmesi, küresel çapta rekabet edebilirlik açısından önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum küresel güç olma vizyonumuza uygun olarak ülkemizdeki savunma ve güvenlik konusunda faaliyet gösteren tüm kurum/kuruluşların ve bu kavramlara uygun politikalar ve yol haritaları hazırlanmasını gerekli kılmaktadır değerlendirmesi ile bu hedefler doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın gelecek vizyonunun katılımlı yöntemler ile belirlenmesi amacıyla düzenlenmiş bir etkinlik yapılmıştır. Ekinliğin raporu yayımlanacaktır.

 

Konuya ilişkin etkinlik yol haritasında belirtilecek bir tarihte, Savunma Sanayii Zirvesi ve şura icrasına ilişkin projelerele alınacaktır.

 

Ortak Akıl Konferansı’nın çok faydalı bir platform oluşturduğu ve geniş bir Savunma Sanayii paydaşlarını bir araya getirerek dialog imkanı sağladığı değerlendirilmektedir.